Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Dijital Arşiv Projemiz

Enerji Bakanlığı Arşiv Sayısallaştırma ProjemizLaciTek arşiv sayısallaştırma ve doküman akıllandırma alanında sektörün vazgeçilmez hizmet sağlayıcısı konumunu korumaya devam ediyor.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü arşivi bünyesinde yer alan; yaklaşık 11.000 klasör içindeki 2.750.000 sayfanın (A3/A4/A5 ve daha küçük boyutlarda ), 850 adet proje dosyası içinde bulunan 64.000 adet ve askıda bulunan 17.000 adet paftanın (toplam A0/A1boyutlarında 81.000 adet pafta yaklaşık uzunluğu 121.500 metre) ve 90 adet aydınger kâğıttaki haritanın (yaklaşık 126 metre) sayısallaştırılması, sınıflanması (tasnifi), barkodlama, tarama, indeksleme, kalite kontrol, toplama, kutulara yerleştirme, taşıma, elektronik ortamda yönetimi ve fiziki arşiv düzenlemesi ile birlikte İdarenin kullandığı Dijital Arşiv Sisteminde çalışma yapısının kurulması ve kullanıma açılmasıhizmetini içeren 2020/231002 kayıt numaralı ihale LaciTek’in çözüm ortaklığını yaptığı Promet Bilişim uhdesinde kaldı.

Proje kapsamında LaciTek’in doküman tarama ve akllandırma akıllandırma için yapay zeka teknolojilerini kullanarak maliyetleri büyük ölçüde düşürüp kaliteyi yükselten yazılımları yanında, geniş proje yönetim deneyimi ve zengin makine parkı tercih edildi. Temmuz ayı içerisinde başlanacak projenin şartnamesinde öngörülen süreden çok daha kısa zamanda 4 aylık bir zaman dilimi içerisinde tamamlanması öngörülmekte. Dijital Arşiv Şirketleri’ne Verdiğimiz Hizmetler kapsamında değerlendirilebilecek bu projemizde de en iyi hizmeti en uygun maliyetle sunmanın gururunu yaşayacağız.

Proje kapsamında yapılacak tüm doküman tarama ve akıllandırma işlemleri tamamlandıktan sonra kurum bünyesinde kullanılmakta olan Türksat tarafından geliştirilmiş BelgeNet ve ArşivNet sistemleriyle entegrasyon sağlanarak tüm dokümanların elektronik ortamda bu sistemler içerisinden ulaşılabilir olması sağlanacaktır. Sayısallaştırma projesi kapsamında yapılacak fiziksel ve dijital arşiv düzenlemesi sayesinde pandemi sürecinde uzaktan çalışma yapan kurum personellerinin belgelere erişimi kolaylaşacak kısmi ve dönüşümlü çalışma sebebiyle personel sayısındaki azalmalar azalan iş yükü ile tolare edilebilecektir.Kurum arşivinde yapılacak fiziksel arşiv düzenlemesi ile evrakların fiziksel ortamda da belli bir düzen içerisinde yeniden düzenlenmesi yanında fiziksel lokasyonların bilgisayar ortamında kayıt altına alınması sağlanmış olacaktır.

Bu projede LaciTek arşiv sayısallaştırma ve dijital arşiv hizmetlerini tercih eden değerli iş ortağımız Promet Bilişim’e tercihi ve güveni için teşekkürlerimizi sunuyor nice başarılı projelerde beraber olmayı diliyoruz.