Kadıköy Belediyesi Hukuk Müdürlüğü arşivi emin ellere emanet

footer-logoKadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce düzenlenen “Hukuk İşleri Müdürlüğünün Dijital Arşive Dönüştürülmesi İçin Servis Büro Hizmeti Alımı” ihalesi LaciTek uhdesinde kaldı. 10 Mayıs 2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan proje kapsamında iki aylık süre içerisinde 12.800 dava dosyasına ait yaklaşık 910.000 sayfalık arşivin sayısallaştırılarak idare bünyesinde kullanımına başlanacak EBYS yazılımına kazandırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 12.800 adet Adli ve İdari mahkeme dosyasının (yaklaşık 900.000 adet sayfa) ve 180 adet çeşitli klasörün (yaklaşık 10.000 sayfa)

  • Tasnif ve ayıklama yapılmak kaydıyla fiziksel olarak düzenlenmesi,
  • Taranıp indekslenerek sayısal ortama alınması, OCR işleminden geçirilip arşiv yönetim sistemine aktarılması,
  • Dosya, klasör ve arşiv kutularının etiketlenmesi,
  • Kompakt dolapların ve rafların etiketlenmesi,
  • Standart dosya planına uygun olarak yeni klasörlere, arşiv kutularına ve kompakt dolaplara yerleştirilmesi,
  • Projeyle ilgili her türlü bakım ve desteğin verilmesi.

gerçekleştirilecektir. Bu proje; fiziki ortamda bulunan bilgi ve belgeyi elektronik ortamda güvenli ve sistematik bir şekilde arşivlemeyi, hızlı ve güvenli ulaşımı, bilgi ihtiyacını karşılamada belgeye bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır.