Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Arşiv Sayısallaştırma

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  tarafından düzenlenelerek LaciTek uhdesinde kalan 2021/195348 ihale kayıt numaralı BELGE TARAMA VE İNDEKSLEME HİZMET ALIM İŞİ’ne ilişkin sözleşem 6 Mayıs 2021 tarihinde imzalanarak 17.05.2021 tarihi itibariyle çalışmalara başlandı. Proje kapsamında kurumunun Kozmetik Daire Başkanlığı arşivlerinde bulunan Tip-1 ve Tip-19 biyosidal ürünlere ait dosyalar taranarak indekslenecek ve arama yapılabilir PDF formatına dönüştürülecektir.

Sayısallaştırma firmalarının yoğun ilgi gösterdiği ihalede LaciTek yaklaşık maliyetin yaklaşık dörtte biri tutarında ve en yakın teklife göre %25 avantajlı teklifiyle yine açık ihalelerde kmu yararının vazgeçilmez adı oldu.

Kurumun merkez binasında gerçelşetirilecek sayısallaştırma (tarama, indeksleme ve fiziksel arşivleme) faaliyetleri için şartnamede 2 aylık süre öngörülmesine rağmen çalışmaların iki hafta içerisinde tammalanması planlanmaktadır. Projemizin kuruma, şirketimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.