Klasik bir arşiv sayısallaştırma projesinde ihtiyaç duyulan tüm adımları en verimli ve en güvenilir şekilde uygulamak için geliştirilen Laci SB Suite yazılımı ihtiyaç duyulan tüm araçları bünyesinde barındırıyor. Sistem bünyesinde yeralan çapraz kontrol mekanizmaları insan kaynaklı hataların en alt seviyeye indirilmesi için LaciTek’in eşsiz sayısallaştırma birikimini seferber ediyor.

LaciSB yazılımları LaciTek Ar-Ge merkezinde geliştirilen tamamen milli ve yerli yazılımlardır.

Laci SB Yönetim Uygulaması

Tüm servis büro süreçlerinin planlama, yönetim, denetim ve izlemesi için geliştirilmiş uygulamadır. Bu merkezi kontrol paneli üzerinden özelleştirilen sistem altyapısı LaciTek’in her projesinde ihtiyaca özel terzi dikimi çözümleri en hızlı şekilde sunabilmeye olanak sağlar.

Bu uygulama içerisinden müşteri şirket ve kurumların organizasyon şeması ve standart dosya planı gözönüne alınarak servis büronun ihtiyaç duyacağı tüm tanımlamalar kolaylıkla yapılır. Sistemi kullanacak tüm kullanıcılar tanımlanarak yetkilendirme işlemleri gerçekleştirilir.

Uygulama içerisinde yer alan entegrasyon yönetimi araçları ile kullanıcı tanımlarının yahut doküman niteleme bilgilerinin müşteri sistemlerinden alınmasından, proje çıktılarının eş zamanlı veya toplu olarak diğer sistemler ile paylaşımına kadar bir çok işlem kolaylıkla yapılır. LaciTek servis büro işlemlerinde bugüne kadar EBYS yazılımlarından MIS yazılımlarına, IK Yönetim Sistemlerinden Muhasebe Sistemlerine, CRM, ERP, SAP gibi onlarca sisteme entegrasyonu başarıyla ve %100 müşteri memnuniyetiyle gerçekleştirmiştir.

Yönetim uygulaması aynı zamanda sistemin bakımı ve güvenliği ile ilgili araçlar da içerir. Servis büro iş ve işlemlerinin hiç bir aşaması kullanıcı inisiyatifine bırakılmaz ve her işlemin sıkı denetim ve kontrol mekanizmaları içerisinde yürütülmesi sağlanır. Sistemde gerçekleşen en ufak hareket loglanır ve log yönetimi ekranından izlenebilir.

Laci SB Teslim Tesellüm Uygulamaları

Servis büroda işlenecek tüm dosyaların teslim alma aşamasında eşsiz kimlik numarası içeren barkod/kare kod/RF kod ile işlenerek teslim alınmasına ve servis büro içindeki fiziksel yolculuğunda da tüm aşamalarda aynı zamanda dijital izlemeye tabi kalmasına olanak sağlayan uygulamalardır. Yönetim ekranından tanımlanacak entegrasyonlarla bu uygulamalar müşteri kurum sistemleri ile işbirliği içeriisnde bilgi ve belge güvenliğini en üst düzeye çıkarırken sayısalaştırma işlemlerinin sonraki adımlarını da kolaylaştırmaktadır.

Laci SB Tarama Uygulaması

Tarama uygulamamız en hızlı ve başarılı yığın tarama deneyimini sunmak için geliştirilmiş bir yazılımdır. Taranan sayfalar eş zamanlı olarak operatörün görsel denetimine sunulmakta böylece tarama sırasında oluşabilecek aksaklıkların anında farkedilerek düzeltilebilmesine olanak sağlamaktadır. Yığın tarama için TWAIN (Hem 32 hem 64 bit), ISIS, WIA gibi endüstri standardı arayüzler desteklenmektedir. LaciTek makina parkında yoğun kullanılan cihazlar için özel geliştirdiğimiz bağlantılar sayesinde bu cihazları en üst düzeyde, katalog değerlerine yakın verimlerde kullanabilmekteyiz.

Diğer bir çok uygulamamız gibi tarama arayüzünde de standart olan imaj görüntüleyicimiz operatöre görüntü üstünde bir çok işlemi gerçekleştirmekte kolaylık sağlamaktadır. Taranan tüm evraklar LaciTek’in başarılı otomatik görüntü iyileştirme süreçlerinden geçmekte ve çoğu zaman orjinalinden daha iyi okunurluk sağlamaktadır.

Tarama sırasında aynı zamanda evrakın taramaya kadar olan fiziksel yolculuğunda servis büro içeriindeki yolculuğuna ilişkin bilgiler de kayıt altına alınmaktadır.

Laci SB İndeksleme Uygulaması

Bir sayısallaştırma projesinin en temel ve en yüksek maliyetli aşaması niteleme bilgileri ile görsellerin eşleştirildiği, veri girişlerinin yapıldığı indeksleme adımıdır. Laci SB Suite içerisinde yer alan indeksleme uygulaması operatöre en yüksek sayıda veri girişini en az hatayla yapma imkanı sağlamak üzere geliştirilmiş uygulamadır. çapraz kontrol mekanizmaları, tutarlılık denetimleri hata riskini en aza indirger. Aynı arayüz kalite kontrol ve son kontrol için de kullanılmak üzere ayarlandığından kontrollerde ortaya çıkan hataların düzeltilmesi de hızlıca yapılabilmekte, çoğu zaman evrakı diğer adımlara göndermeye gerek kalmamaktadır.

İndeks uygulaması kullanıcıya dilenilen seviyelendirmede dosyalama imkanı sağlayarak evrak grubu bazında ortak olan bilgilerin sadece bir kez girilerek alt kırılımlara da uygulanmasını sağlar. İndeks adımı öncesinde çalışan LaciTek görüntü iyileştirme, OCR, doküman sınıflandırma gibi servisler sayesinde operatöre düşen iş yükü büyük ölçüde azalır hatta bazı projelerde sadece otomatik algılanan verinin gözle kontrolüne indirgenmiş olur.

SB Suite uygulamalarında ortak olan doküman görüntüleyicinin yetenekleri operatöre kötü taranmış bir sayfayı dahi tekrar taramaya gerek kalmaksızın mümkün olan en iyi şekle getirerek bilgi almaya olanak sağlar. Problemli bir sayfa orjinali ile değiştirilebilir, eksik taranmış sayfalar varsa doküman içine(tarayıcıdan veya görüntü dosyasından) eklenebilir.

Laci SB Kutulama ve Fiziksel Arşiv Yönetimi Uygulamaları

Evraklar dijitalleştirildikten sonra dahi fiziksel olarak erişime ihtiyaç duyulabilir. İşte bu ihtiyaç anında evraka nokta atışı erişebilmek sağlıklı bir fiziksel arşiv kayıt sistemi ile mümkündür. Laci SB Suite içerisinde dosyaların kutulanması, klasör yahut kutuların raflara yerleştirilmesi, evrak zimmet işlemleri gibi adımların yönetilmesi için güçlü araçlar mevcuttur. Kutulama uygulaması kutu ve dosya barkod desenlerinin tanımlanması kullanıcıya hata yapma imkanı vermeden hataları sezip uyarma yeteneğine sahiptir. Barkod/Kare kod/ RF kod gibi teknolojileri başarılı bir şekilde kullanarak iş ve işlemelrin en hızlı ve hatasız gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Laci SB paketi içerisindeki fiziksel arşiv yönetim sistemi dilediğiniz seviyede (Şehir,İlçe,Bina,Kat,Oda, Dolap, Raf, Sıra gibi) arşiv haritası tanımlayıp her bir evrakın konumunu nokta atışı indekslemeye olanak sağlar. Bu sayede ihtiyaç anında evrakın bulunması, arşiv dışına zimmetlenmesi, takibi ve yönetimi tek tıkla denebilecek seviyede otomasyonla sağlanır.