AdayIK Anket ve Mülakat Yönetim Sistemi

Personel sayısı olarak kalabalık işletmelerin işe alım süreçlerinde mülakat ve anket(kişilik anketleri vb) yönetimi için geliştirdiğimiz yazılım ürünüdür. Sistemde ayrıca personel memnuniyet anketleri gibi personellere yönelik anketler de tanımlanabilmektedir. Sistem,Adaylar tanımlı anket formları tarandığında değerlendirmesini otomatik olarak yapmakta ilgili aday veya personel kartına sonucunu işlemektedir. Kapsamlı bir raporlama sistematiğine de sahip olanPersoneller ürünümüz IK departmanlarının gözdesi olmaya adaydır.