Site icon LaciTek

IK Anket ve Mülakat Yönetim Sistemi

AdayIK Anket ve Mülakat Yönetim Sistemi

Personel sayısı olarak kalabalık işletmelerin işe alım süreçlerinde mülakat ve anket(kişilik anketleri vb) yönetimi için geliştirdiğimiz yazılım ürünüdür. Sistemde ayrıca personel memnuniyet anketleri gibi personellere yönelik anketler de tanımlanabilmektedir. Sistem, tanımlı anket formları tarandığında değerlendirmesini otomatik olarak yapmakta ilgili aday veya personel kartına sonucunu işlemektedir. Kapsamlı bir raporlama sistematiğine de sahip olan ürünümüz IK departmanlarının gözdesi olmaya adaydır.

 

 

 

 

Exit mobile version